ΟΡΟΙ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προϊόντα που παραλαμβάνετε να είναι σε άριστη κατάσταση και να αποδίδουν τα μέγιστα. Επιδιώκουμε να αποκομίσετε πλήρως τα οφέλη τους αλλά και να πετύχουμε την πλέον θετική εμπειρία συνολικής ποιότητας και εξυπηρέτησης ώστε να μας εμπιστευθείτε ξανά. Ωστόσο, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις οφειλόμενες σε παράγοντες που είναι εκτός των δυνατοτήτων μας να ελέγξουμε ή να καθορίσουμε, που να μην καταφέρουμε να σας ικανοποιήσουμε απόλυτα.


Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους όταν:

  1. σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Car Valet A.E. πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή ή με κακή συσκευασία).
  2. σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την Car Valet A.E. . Δεν εμπίπτουν στην παρούσα δήλωση προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.


Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.

 

Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).

 

Σε περίπτωση αντικατάστασης, τα έξοδα αποστολής βαρύνουν την εταιρεία μας. Το επιστρεφόμενο προϊόν αντικαθίσταται με ίδιο ή παρόμοιο του (αν δεν είναι διαθέσιμο) και δεν προβλέπεται χρηματική αποζημίωση παρά μόνο όταν η αντικατάσταση δεν είναι δυνατή και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του αγοραστή.

 

Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την Car Valet A.E. .

Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. επικοινωνία την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα www.autosmartshop.gr μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με την Car Valet AE στο τηλέφωνο 210 2386808.
  2. το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί .
  3. το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).


Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός 15 ημερών τότε η Car Valet A.E. δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και αντικατάσταση.

 


ΑρχικήΑρχική

Καλάθι  

(άδειο)

Προσφορές

Νέα προϊόντα

Δεν υπάρχουν νέα προϊόντα αυτή τη στιγμή