ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η Car Valet A.E. αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να σας διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ειδικότερα, η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ως επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.autosmartshop.gr υπόκειται στους όρους και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2471/1997) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα προεδρικά διατάγματα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 καθώς και το ευρωπαϊκό δίκαιο (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

 Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι, κάθε φορά που τους καταχωρείτε, σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία.
Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς (μέσω των ανωτέρω κωδικών) και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητάς και μη γνωστοποίησής τους σε τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε σε άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το ηλεκτρονικό κατάστημα  δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων  


Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 256 BIT. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την εταιρία VeriSign & Thawte, η οποία ειδικεύεται σε θέματα ασφαλείας συναλλαγών.

Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

 
Η πρόσβαση στα συστήματα του www.autosmartshop.gr (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες, απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες του καταστήματος.

Κρυπτογράφηση

 
Σε όποιο σημείο του site εισάγετε προσωπικά δεδομένα (password, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ.) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
Κάθε φορά που συνδέεστε με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.autosmartshop.gr, όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή σας και τα συστήματα του κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 256 bit. Δηλαδή, κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 256 bit και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα.
Το σύστημα του www.autosmartshop.gr αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα του www.autosmartshop.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Απόρρητο Συναλλαγών

 

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστη /μέλος μέσω του www.autosmartshop.gr είναι εμπιστευτικές και η Car Valet A.E. έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

  1. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
  2. Η Car Valet A.E. δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους καθώς και των αγοραστικών ενδιαφερόντων τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
  3. Στην περίπτωση που η Car Valet A.E. χρησιμοποιεί τρίτους για την υποστήριξη των συστημάτων της, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
  4. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
  5. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε γνωστοποίησή τους σε τρίτα πρόσωπα.
  6. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα www.autosmartshop.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.


ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Αναγνωρίζοντας το γενικό καθεστώς ανασφάλειας χρήσης πιστωτικών καρτών στο διαδίκτυο θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι όλη η διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα υπόκειται στο καθεστώς ασφάλειας που έχει περιγραφεί και επιπλέον ότι κατά την εισαγωγή των στοιχείων σας μεσολαβεί το σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών της Eurobank (ProxyPay) χωρίς δυνατότητα καταγραφής των δεδομένων της κάρτας σας στο σύστημα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Ωστόσο προς αποφυγή ιδιοποίησης της κάρτας σας από τρίτο, η πρόθεση μας είναι να φροντίζουμε πάντα για την ταυτοποίηση των στοιχείων σας όταν παραλαμβάνετε την παραγγελία σας ή κατά την παραλαβή της παραγγελίας στο σύστημα μας σε περίπτωση που αντιληφθούμε ύποπτη συμπεριφορά. Για το λόγο αυτό θα χρειαστούμε τη συνεργασία σας επιδεικνύοντας την αστυνομική σας ταυτότητα όταν αυτό ζητηθεί. Εσείς φροντίστε να τηρείτε όλους του προβλεπόμενους βασικούς κανόνες ασφαλείας/προστασίας στον προσωπικό σας υπολογιστή ώστε να εξασφαλιστείτε από το ενδεχόμενο εισβολής «κατασκόπου» στο σύστημα από το οποίο πραγματοποιείτε συναλλαγές.

 


ΑρχικήΑρχική

Καλάθι  

(άδειο)

Προσφορές

Νέα προϊόντα

Δεν υπάρχουν νέα προϊόντα αυτή τη στιγμή